. న్యూ ఎరా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ జూనియర్ కాలేజ్ మరియు అకాడమీ ఈ రోజు హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ కళాభవన్లో పుష్కర్ ఉత్సవ్ 2019 ఆన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ నిర్వహించారు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s