లంచం తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డ గుండాల ఈ లక్ష్మణ్

యాదాద్రి బి న్యూస్ తెలంగాణ11/05/2019: ఎసిబికి పట్టుబడిన‌ గుండాల మండలం విద్యుత్ శాఖ ఎఇ లక్ష్మణ్ ప్రతాప్..రైతు లక్ష్మారెడ్డి వ్యవసాయ కనెక్షన్ కు డబ్బులు డిమాండ్ చేసి ఆరు వేల రూపాయల తీసుకుంటుండగా బీబీనగర్ లో పట్టుకున్న ఎసిబి.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s