[22/06, 15:29] ఆమనగంటి సైదులు: https://youtu.be/_tWLRvaAS4g
[22/06, 15:29] ఆమనగంటి సైదులు: సూర్యాపేట లోని విద్యానగర్ లో సంతోష్ బాబు నివాసం వద్ద బందోబస్తు ఏర్పాటు ..మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి సంతోష్ బాబు నివాసం ఏర్పాట్లు ను పర్యవేక్షణ చేశారు..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s